Övriga grupper

Mamma/barn grupp

En grupp för mammor med  samtal runt anknytning och dess betydelse i kombo av prat/råd och  lättare träning.

Anknytning är viktig och central för en god självkänsla och själv  värde.

Som nybliven förälder är det mycket som känns svårt och förståelsen  av anknytning är en av de saker som kan kännas osäkert, det är lätt att tvivla på att det blir rätt och i de allra flesta fall så blir det fantastiskt rätt bara av sig själv för att förmåga till anknytning är i de flesta fall helt naturlig.

För att undvika känslor av tvivel och misslyckande  har jag sett att prata i grupp om anknytning  utan pekpinnar och med stor respekt för allas unika upplevelse  och lyfta upp  olika situationer som kan uppstå och titta på det ur anknytnings perspektiv  är mycket givande.

I samband med det  kommer det också att finnas möjlighet att få råd och tips om kom i gång träning och om intresse finns även ett lättare tränings pass med fokus på styrka där den gravida kroppen blivit svagare.

samtalets kraft kan vara stor om vi tillåter det att ta plats.