Om

 

I en värld  när tid för eftertanke och reflektion får ta en liten plats i våra liv, kan vi ibland komma till en punkt när det känns som att något skaver och behöver tas om hand genom att aktivt prata om hur det känns och vilka tankemönster som inte längre fungerar.

Vi kan hamna i ett tillstånd av stress som kan vara svårt att bemästra

.ladda ned (1)

Jag är diplomerad Samtalsterapeut och jobbar på bred front i mötet med människor.

Med de KBT verktyg som min  utbildning givit i kombination med de otroligt effektiva nya  tekniker som  utbildning en  till Soulfull transformation terapeut  kompletterat  och fördjupat  ser jag  hur människor får möjlighet att läka och växa till ett mycket mer helt mående.

Jag ser också hur livet och det egna arbetet med sår och strategier ger en djup förståelse av hur allt hänger samman och hur det effektivt kan användas  utifrån individens unika förutsättningar.

I  mitt arbete ingår också avspänning och andnings tekniker, allt för att få så djupgående resultat/förståelse som möjligt.

Efter att i många år jobbat med människor i andra former och  i olika utsatta lägen och att själv ha upplevt hur mönster och försvar fungerar bestämde jag mig att viljan att möta människor på djupet var en längtan som jag inte längre kunde ignorera.

Jag erbjuder  chansen och tiden att titta på den du är och vem du vill vara  och möjligheten att möta dig och vad det än är som skaver i din själ  eller inte fungerar som du skulle vilja.  Du är ju huvudpersonen i ditt liv.

 

samtalets kraft kan vara stor om vi tillåter det att ta plats.