Anhörig grupper

I anhörig grupperna fokuserar vi på dig som anhörig.

Att vara anhörig till någon i en utsatt situation kan vara tungt på många sätt och det kan kännas som att jaget försvinner eller blir osynligt, då kan en grupp där du får vara du utan din roll som anhörig och samtidigt träffa andra i liknande situation, att få vara du och ägna tiden åt dina drömmar och din längtan.

Vi kommer att ta upp de frågor som ni i gruppen har behov av att prata om, det här ger dig en chans att få fritt prata om det som du ev inte har haft möjlighet till tidigare.

Ge dig möjlighet att lätta på trycket och känn dig viktig.

I små grupper med fyra till sex deltagare träffas vi och fokuserar samtalet runt DIG och vem du var före din roll som anhörig och med full respekt av allas situation ger tid och energi till det som var och en behöver ta upp i ljuset.

samtalets kraft kan vara stor om vi tillåter det att ta plats.